Welkom
Bekijk hieronder het promotiefilmpje van Het Oranje Kruis.

Met enige trots wil ik 'n woord tot u richten.
In de opbouwfase van Nederland, enkele jaren na de tweede wereldoorlog, gepaard gaande met een geboorte-explosie en de angst dat door de politieke ontwikkelingen in die tijd, er weer een oorlog zou uitbreken, werd de BB (Burgerlijke Bescherming) opgericht. Door het op dat moment ontbreken van veel E.H.B.O.-ers, ontstonden er groepen van mensen, die vaak met inbreng van de dorpsdokter, een bijdrage wilden leveren aan de Eerste Hulpverlening Bij Ongelukken. Dr. Ruhe ( dorpsdokter), George Rohlof( Kaderinstructeur), en de heer Huijbers uit Middelbeers en anderen... maakten hiervoor de eerste plannen.
Zo werd in 1951 onze vereniging opgericht met de naam "Titus Brandsma", genoemd naar deze weldoener die zich in oorlogstijd met hart en ziel heeft ingezet voor de verdrukte mens. Dit heeft hij met de dood moeten bekopen in het concentratiekamp Dachau.

Sinds de oprichting heeft de vereniging sterke maatschappelijke ontwikkelingen meegemaakt, steeds weer heeft de vereniging zich aan die veranderingen aangepast. Was het in de beginjaren van de vereniging nog zo dat een E.H.B.O.-er, op de zo af en toe geplande bijeenkomsten, onder toeziend oog van de dorpsdokter een bloeding kon stelpen, een verbandje kon leggen of een verslikking kon verhelpen, nu is het werkterrein van de moderne eerste hulpverlener breder dan alleen hulp verlenen van "hulp bij ongelukken". De E.H.B.O.-er van nu realiseert zich dat mensen ook hulp nodig kunnen hebben in andere situaties, omdat ze onwel kunnen worden, een hartstilstand krijgen. Hierop hebben bestuur, kaderinstructeurs en Lotusslachtoffers geparticipeerd, zodat we een opleiding en herhalingslessen kunnen aanbieden die van deze tijd zijn! Wij als vereniging gaan er van uit dat deskundige en geoefende hulpverleners letterlijk van levensbelang zijn. Zij kunnen handelen omdat ze weten wat ze (moeten) doen. Ze zijn gediplomeerd. In allerlei situaties en op de meest onverwachte momenten moet soms handelend worden opgetreden. Hulpverleners zijn mensen zoals u en ik. Ze hebben één ding voor op vele anderen namelijk, ze weten wat ze moeten doen als de nood aan de man komt! U ook? Zo voldoet onze vereniging aan de gestelde kwaliteitseisen van deze tijd namelijk "Titus Brandsma" heeft een eigen ontworpen goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie, ook hebben we een notarieel vastgelegde status als vereniging en staan we uiteraard ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

De Voorzitter,
Jan Pasmans