Verzekering
Verzekering van EHBO Noord-Brabant: bestaat uit 4 delen.

1.Ongevallenverzekering. (over de gehele wereld)
€. 2.270,- bij overlijden
max. €. 4,538,- bij blijvende invaliditeit, in de polis is per lichaamsdeel aangegeven hetgeen men vergoed krijgt.
whiplash is moeilijk vast te stellen, vergoeding hiervoor 5% van €. 4,538,-.

2.Aansprakelijkheidverzekering (over de gehele wereld)
Wordt u aansprakelijk gesteld? Dan geldt in eerste instantie uw eigen verzekering.
Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad en schuld.
Is uw verzekering te laag of beperkte voorwaarden, dan pas kan een beroep gedaan worden op de EHBO verzekering.

3.Rechtsbijstandverzekering. (in Europa en landen rondom de Middelandse Zee)
Indien anderen een beroep doen op u. Dit is een algemene rechtsbijstandverzekering.

4.Bestuurdersaansprakelijkheid.
Dit is een verzekering alleen voor de bij Ver. EHBO Noord-Brabant aangemelde bestuursleden van de bij hen aangesloten verenigingen.
Dekt claims op privé-vermogen naar aanleding van financieel wanbeleid en/of mismanagement.
Dit is inclusief de kosten van verweer.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking.
Vervoer van gewonden naar b.v. een arts of ziekenhuis.
Het is dan mogelijk dat de bekleding vuil of beschadigd wordt, dit is te verhalen op uw eigen autoverzekering ongeacht hoe u verzekerd bent.

Goederen onder toezicht.
Is verzekerd voor max. €. 45,378,- Indien je hiervoor aansprakelijk gesteld wordt.
Eigen risico van €. 227,-

Kleding & uitrustingstukken.
Bij een oefening geen vergoeding.
Alleen wel bij daadwerkelijke hulpverlening vergoeding van de opgelopen schade.

Evenement
Fiets beschadigd of gestolen. Dit geldt ook voor auto’s. Wie is dan aansprakelijk?
Hiervoor geen vergoeding.

Bij ongeval.
U assisteert en loopt zelf schade op, u krijgt dan b.v 80 % ziektegeld uitkering.
De overige 20 % is dan niet te verhalen op de verzekering.

Onderweg voor de EHBO.
U bent ook verzekerd onderweg van huis naar EHBO evenementen en omgekeerd. Dit geldt ook voor vergaderingen.
Uitzondering hierop is als u van de route afwijkt en b.v. eerst een gezellig kroegje aandoet. Van de kroeg naar huis bent u dan niet meer verzekerd.

Diefstal of vermissing.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van diefstal of vermissing.

Een schadeformulier kunt u aanvragen bij de voorzitter van EHBO Noord-Brabant. Een eventuele schade moet binnen 24 uur gemeld worden bij de vz. EHBO Noord-Brabant