Geldig houden
Geldig houden van het Diploma Eerste Hulpverlening

Wat moet je weten om je EHBO-diploma geldig te houden?
Je moet de kennis uit het oranje kruis boekje, druk 25, beheersen.
Voor de aantekening verbandleer moet je de kennis uit het boekje verbandleer van het oranje kruis kennen.

Wat moet je doen om je EHBO-diploma geldig te houden?

Een aantal vaardigheden moet je elk jaar herhalen:

Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp.
1.De vitale functies
2.Stoornis in het bewustzijn
3.Stoornis in de ademhaling.
4.Afsluiting (of gedeeltelijke afsluiting) van de luchtweg
5.Stilstand bloedsomloop (reanimatie)
6.Ernstig uitwendig bloedverlies
7.Shock

Een aantal vaardigheden moet je elke twee jaar herhalen:
8.Verbandleer en kleine ongevallen
9.Plaatselijk letsel.
10.Kneuzingen/ verstuikingen.
11.Botbreuken en ontwrichting
12.Oogletsels
13.Warmteletsels
14.Koudeletsels
15.Vergiftigingen
16.Elektriciteitsletsels
17.Verdrinking
18.Vervoer over korte afstand
19.Verbanden en hulpmiddelen
20.Het menselijk lichaam


Hoe kan je dit doen?
Door alle herhalingslessen van onze EHBO-vereniging te volgen weet je dat je ook alles hebt gedaan dat nodig is om je diploma automatisch te laten verlengen. De instructeurs zorgen er voor dat elk onderwerp genoeg, dus volgens de richtlijnen, herhaalt wordt. Binnenkort zullen we met aftekenkaartjes gaan werken zodat het voor iedereen duidelijk is welke onderwerpen wel/niet gevolgd zijn. Als je helemaal geen herhalingslessen wilt volgen kan je ook een competentietest doen. Dit hoeft niet persé bij de eigen vereniging. Meer informatie hierover wordt zo spoedig mogelijk op deze plaats opgenomen op de website.
Als je door omstandigheden één of meerdere lessen gemist hebt en je wilt je diploma niet laten verlopen, neem dan contact op met één van de instructeurs.